Karianne Bjellås Gilje

Karianne Bjellås Gilje (f.1969) er programsjef på DogA Norsk design- og arkitektursenter. Hun leder senterets arrangements-, utstillings- og undervisningsaktivitet i Oslo samt nasjonalt og internasjonalt. Hun har tidligere vært redaktør i tidsskriftet Prosa, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og høgskolelektor på Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Bjellås Gilje har også skrevet/redigert flere bøker, og er fast spaltist i Aftenposten.