Hadia Tajik

Hadia Tajik er utdannet journalist og jurist. Hun var kulturminister i Stoltenberg II-regjeringen, og tidligere politisk rådgiver for blant annet arbeids- og inkluderingsministeren og statsministeren. Fra 2013 har hun ledet justiskomiteen på Stortinget.