Kristine Isaksen

Kristine Isaksen er master i litteraturvitenskap og frilanser. Hun jobber i bokhandelen til Litteraturhuset og som oversetter fra engelsk og islandsk.