Kurt Johannessen

Kurt Johannessen er kunstner, foredragsholder og kunstnerbokforlegger. Hans filosofiske illustrasjoner og systematisering av hverdagen har fått mang en tilskuer og leser til å lure på om de i det hele tatt har tenkt over hva de tenkte på. Ingen går fra et foredrag med Johannessen uten fliser i hjernebarken.