Vinnere av Dobloug-prisen 2017

Åpningsforestillingen i Maihaugen er vel gjennomført, og det betyr at festivalen offisielt er i gang. 

Under forestillingen ble Dobloug-prisen 2017 utdelt, og vi gratulerer årets vinnere Steinar Opstad og Linn Ullmann. Prisens formål er å fremme norsk og svensk samtidslitteratur.

I juryen begrunnelse heter det at Opstads bøker ofte inponsere som gjennomkomponerte helheter. De fremstår ikke bare som samlinger av enkeltdikt. Hver utgivelse er preget av en egen skrivemåte, versifikasjon og lyrisk stemme. Utrykksmåten er ofte knapp og presis, men full av merbetydning. Om Ullmann skriver juryen at Ullmanns forfatterskap er variert, forutsigbart og ekslusivt. Ullmanns bøker er utført med svært bevisst sans både for stil og struktur og for de skiftende temaer som tas opp.

Onsdag klokken 11.00 leser vinnerne i Søndre Park
Foto: Øystein Nordås