Vinneren av årets skrivekonkurranse er kåret

Festivalen arrangerer hvert år en skrivekonkurranse for ungdomstrinnet i samarbeid med Eidsiva og GD. Nå er vinneren av årets skrivekonkurranse kåret, og det ble Øyvor Ovidia og Hevindar frå Raufoss ungdomsskole med diktet «Tentamen». Håper de sammen med klassen sin får et fint besøk på Bjerkebæk med forfattermøte, omvisning og bokpakke.

Tentamen

 

Tentamen

   Et ord

     En setning

        Et avsnitt

                        En side

        Men så

          Lagringsfeil

 Tentamen

 

Juryen har bestått av Mathias R. Samuelsen, Hege Gjerdbakken og Anne-Thea Haavind, og juryens begrunnelse er som følger:

Diktet «Tentamen» bruker sjangerens potensial til fulle. Det er klart at forfatterne har forstått hvordan man kan lede lesningen gjennom grafiske virkemidler. At diktet beskriver en meta-tekstuell situasjon, er ikke bare synlig i selve meningsinnholdet, men også i at linjefallet går i en slangs slynge, tilbake til start og opprinnelsesordet. Leseren blir også deltagende fordi man gjennom bruken av linjeskift skaper en forventning til utvikling, som ender tilbake til startposisjonen. Fordi noe står på spill i teksten, altså en tentamensbesvarelse og at denne har en tidsbegrensing, ser man klart det skrivende subjektet i teksten. Dette gjør diktet gjenkjennelig og skaper empati. Denne bruken av «litterær tid» er kjernen i det lyriske, og sammen med det romlige (konkretpoetiske i teksten), blir diktet spennende og oppfordrer til å leses på nytt og på nytt. Alt dette er med på å vise at forfatterne har god forståelse for sjangeren og de mulighetene som ligger i den. Dette er et flott dikt, som gjør at juryen ikke tror at den omtalte lagringsfeilen stod i veien for en tilfredsstillende karakter på tentamen, om det skulle vise seg at diktet var bygget på noe selvopplevd.

 

 Vi gratulerer!