Boklek

BOKLEK ER ET SAMARBEID MELLOM NORSK LITTERATURFESTIVAL, OPPLAND FYLKESBIBLIOTEK OG ALLE DE 26 FOLKEBIBLIOTEKENE I OPPLAND

Målet med prosjektet er å skape positive litteraturopplevelser for alle skolestartere i Oppland. Boklek startet opp i første halvdel av 2014. Da ble alle skolestarterne invitert med til å oppdage boka gjennom å lytte, tegne, dikte, fortelle og skape. Prosjektet Boklek ønsker å vise at det er mange veier inn i boka, og at barna skal kunne delta på egne premisser. Boklek er et årlig bokprosjekt, hvor vi engasjerer en barnebokforfatter eller illustratør som skal på turné til alle folkebibliotekene i Oppland.

Boklek-nyheter, tips og ideer til aktiviteter som kan gjennomføres i barnehagene i forkant og/eller etterkant av forfatterbesøket, finnes her.

 
Støttet av Eidsiva Energi og Nasjonalbiblioteket