Konkurranser

Hvor er ordet fritt?

Uansett hvor objektiv en tekst gir uttrykk for å være, vil skriving alltid være subjektivt. Det sitter ett eller flere mennesker bak teksten og gjør et utvalg, selv i nyhetsredaksjoner og i naturvitenskapelig forskning. Skriv et dikt eller kortprosa på maks én side (og gjerne kortere) der både den objektive og den subjektive forfatteren kommer til uttrykk.

Konkurranseregler:

Pegasus er Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og ungdom. I samarbeid med Eidsiva Energi og GD inviterer vi til skrivekonkurranse for ungdomstrinnet (8.-10. klasse).

Teksten kan gjerne være kort, og ikke mer enn 2000 tegn med mellomrom (ca 1 A4-side). Teksten må ha en tittel.

Premier:

Vinneren av skrivekonkurransen får ta med seg klassen til en spennende opplevelse på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem. Her får klassen omvisning, samt et forfattermøte. Norsk Litteraturfestival stiller med en bokpakke til klassen, og vinnerteksten publiseres i GD.

En jury bestående av forfatter og kunstnerisk rådgiver i Norsk Litteraturfestival Mathias Samuelsen, Vibeke Hoelseth fra Eidsiva, barne- og ungdomsbibliotekar Hege Gjerdbakken og Pegasusansvarlig Anne-Thea Langvik Haavind vurderer alle innkomne tekster.

Send tekst til pegasus@litteraturfestival.no [1] innen 28. april, og merk med «skrivekonkurranse». Husk navn, klasse og skole.


Article printed from Norsk Litteraturfestival: http://www.litteraturfestival.no

URL to article: http://www.litteraturfestival.no/pegasus/konkurranser/

URLs in this post:

[1] pegasus@litteraturfestival.no: mailto:pegasus@litteraturfestival.no

Copyright © Norsk litteraturfestival. All rights reserved.