BØRS OG KATEDRAL

Biblioteker, litteraturhus og festivaler som litteraturformidlere

 

Parallelt med at det har blitt stadig flere litteraturfestivaler og litteraturhus i Norge, har bibliotekene fått en ny lovpålagt oppgave som litterær møteplass og debattarena. Konkurrerer de om det samme publikummet, om de samme forfatterne og de samme offentlige midlene? Hva får samfunnet tilbake når offentlige midler bevilges til litteraturformidling fra scenen? Hvilke kvaliteter representerer de ulike aktørene? Seminaret innledes ved at Østlandsforskning presenterer en ny undersøkelse om feltet, gjennomført i vår. I panelet: Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket, Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Helle-Valle, Litteraturhuset i Bergen, Espen Røsbak, Kapittelfestivalen og Audun Lindholm, Vagant. Debattleder: Karianne Bjellås Gilje.

Når:Torsdag 28. mai kl. 10:00
Hvor:Hvelvet
Gratis
Serie:
Info:I samarbeid med Nettverk for norske litteraturfestivaler
 

Gjester

Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre er en norsk tidligere journalist og politiker. Han har siden 2014 hatt stillingen som direktør for Nasjonalbiblioteket og var tidligere daglig leder for Litteraturhuset i Oslo. Les mer>

Kårstein Eidem Løvaas

Kårstein Eidem Løvaas er radiojournalist og politiker (H). Han har vært innvalgt på Stortinget fra Vestfold siden 2013, og representerer sitt parti i Stortingets familie- og kulturkomite. Les mer>

Audun Lindholm

Audun Lindholm (f. 1980) er en norsk redaktør, forlegger og fanzineutgiver. I 2007 ble Lindholm ansvarlig redaktør for tidsskriftet Vagant, der han hadde vært med i redaksjonen siden 2005. I 2013 ble Vagant tildelt prisen som Årets tidsskrift av Norsk Tidsskriftforening. Les mer>

Karianne Bjellås Gilje

Karianne Bjellås Gilje (f.1969) er programsjef på DogA Norsk design- og arkitektursenter. Hun leder senterets arrangements-, utstillings- og undervisningsaktivitet i Oslo samt nasjonalt og internasjonalt. Hun har tidligere vært redaktør i tidsskriftet Prosa, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og høgskolelektor på Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Bjellås Gilje har også skrevet/redigert flere bøker, og er fast spaltist i Aftenposten. Les mer>