Kultur og språk for unge nordboere

En samtale om språkforståelse blant barn og unge i Norden, og hvordan kunst og kultur kan bidra til å styrke språkforståelsen. Det nordiske fellesskapet bygger i stor grad på at vi nordboere forstår hverandres språk. Men i en tid preget av økende bruk av engelsk, også i dialogen mellom nordiske naboer, hva skjer da? Hva kan vi gjøre for å styrke den nordiske språkforståelsen? Og hva har dette med SKAM å gjøre? Et nytt nordisk kultur- og språkprogram for barn og unge skal støtte kunst- og kulturprosjekter som bidrar til at unge nordboere, gjennom egen kreativitet og skaperkraft, øker sin forståelse for språk og kultur i Norden. Moderator: Hilde Sandvik.

Når:Onsdag 31. mai kl. 11:00
Hvor:Café Stift
Gratis
Serie:
Info:Arrangører: Kulturdepartementet og Nordisk ministerråd/Nordisk kulturkontakt
 

Gjester

Marit Lund

Marit Lund er nordisk språkpilot, lærer på videregående skole i Drøbak, og engasjert i nordisk samarbeid. Les mer>

Malene Bertelsen Lindgren

Malene Bertelsen Lindgren har jobbet med nordisk språk og Nordisk bibliotekuke i Foreningen Nordens Forbund. Hun har også jobbet på Nordens Hus i Reykjavik, og vært praktikant ved Nordisk språkkoordinasjon i København. Hun har arrangert SKAM-seminarrekke for Dansk-norsk fond, og uttalt seg i radio om SKAM-feberen i Danmark. Les mer>

Anna Enemark

Anna Enemark er leder i Nordisk språkkoordinasjon. Hun har ansvar for å koordinere aktivitetene i det nordiske språkarbeid under Nordisk ministerråd. Les mer>