Late night literature

Å skrive på engelsk er ikke bare å skrive på engelsk. I alle sine inkarnasjoner formes språk av lynne, kultur og tradisjon. Selv om man til dels har felles litterær historie er det likevel ikke sikkert at man kan samles om hva som er poetisk. På grunn av sin enorme utbredelse på 17-,18- og 1900-tallet, har engelsk fungert ulikt for utrolig mange mennesker, og det å benytte seg av språket bærer i seg ulike symbolverdier. Vi legger opp til et indisk-britisk-amerikansk poesimøte med lesninger og samtale mellom Andrew McMillan, Tishani Doshi, Jerry Pinto og John Freeman.

Når:Torsdag 1. juni kl. 22:00
Hvor:Teltet på Stortorget
Pris:120 kr
Serie:
Info:Programmet foregår på engelsk
 

Gjester

Andrew McMillan

Andrew McMillan var allerede et navn da han debuterte med Fysical i 2016. Som poet kommer han fra tradisjonen vi kjenner best fra 80 og 90-talls poetene i Nord-England. Men han skiller seg fra disse ved å skrive om virkeligheten som ung homofil mann. McMillan er en markant og skarp poetisk stemme, i et England preget av klasseskille og mistenksomhet mellom den gamle arbeiderklassen, og den såkalte eliten. På denne måten skriver han seg inn i en tradisjon etter Les mer>

Tishani Doshi

Tishani Doshi er poet, essayist og danser. Hun er en av de viktigste engelskspråklige indiske poetene i dag. Hun kommer til festivalen med lyrikkprosjektet Girls, som omhandler seksualisert vold mot kvinner i India.

  Les mer>

Jerry Pinto

Jerry Pinto driver stort sett med alt man kan drive med innenfor litteraturen. Han er en viktig aktivist for det litterære i det indiske samfunnet. Som forfatter er han kjent først og fremst som poet og essayist. I forkant av festivalen har han hatt et skriveopphold i Sigrid Undsets skrivestue på Bjærkebekk.

  Les mer>

John Freeman

John Freeman is a poet, editor and critic. He was the Literary Editor of Granta and now has his own magazine, Freeman’s Own, which publishes new work from some of the worlds leading poets and authors. Les mer>

This post is also available in: English