Oversatt eller oversett

Nordisk barne- og ungdomslitteratur oversettes først og fremst til de andre nordiske språkene. Er det fortsatt slik? Har vår appetitt på nabolandslitteratur for barn og ungdom endret seg etter etableringen av Nordisk Råds pris for barne- og ungdomslitteratur i 2013? Eller er det andre forhold som virker inn og som gjør det enten lettere eller vanskeligere å lykkes på tvers av landegrensene?

I panelet: Jorodd Asphjell (ordfører i Nordisk Råds utvalg for kunnskap og kultur), Tiia Strandén (direktør Finnish Literature Exchange), Niels Jákup Thomsen (direktør Bókadeild Føroya Lærarafelags), Elin Algreen-Petersen (redaktionsjef dansk Gyldendal) og Margit Walsø (direktør NORLA). Moderator: Sigurður Ólafsson (Nordens hus i Reykjavik). Innledning ved Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Når:Onsdag 31. mai kl. 10:00
Hvor:Café Stift
Pris:120 kr
Serie:
 
 

Gjester

Jorodd Asphjell

Jorodd Asphjell er en norsk politiker. Han har sittet på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2005. Han var varaordfører i Orkdal kommune fra 1999 til 2003, og har sittet åtte år i kommunestyret i Orkdal.

  Les mer>

Margit Walsø

Margit Walsø er direktør i NORLA – senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet.

  Les mer>