Oversettere til Lillehammer

For 21. gang har NORLA invitert en gruppe oversettere til litteraturfestivalen. I år deltar 8 oversettere, som alle oversetter Morten Strøksnes: Havboka, til ulike språk. De vil bl. a. ha workshop om oversettelsene av boka. De vil også få møte Morten Strøksnes for å diskutere problemer de har støtt på i teksten. Vi gleder oss til spennende seminar, 24. – 27. mai,  med mange språklige utfordringer! NORLAs oversettere får også mulighet til å delta på Den norske Forleggerforenings internasjonale forleggerseminar.

Når:Onsdag 25. mai kl. 09:00
Hvor:Breiseth
Serie:Seminar
Info:Arrangør: NORLA
Info:Kun for inviterte