Suksess ute, blomstring hjemme?

Nordisk litteratur er etterspurt i utlandet og det skandinaviske er attraktivt som aldri før. Bidrar Karl Ove Knausgårds, Carsten Jensens, Sara Stridsbergs eller Jussi Adler-Olsens verdensomspennende suksess til også å rette søkelyset mot andre nordiske forfattere? På hvilken måte bidrar i så fall suksessen ute til blomstring her hjemme? Hvilke litterære elementer må til for å gjøre seg bemerket i utlandet? Og hvordan påvirker bestselgerne tilveksten av ny litteratur?

I panelet: Ane Farsethås (kulturredaktør i Morgenbladet), John Freeman (kritiker og redaktør av Freemans Own), Annette Orre (Oslo Literary Agency) og Halldór Gudmundsson (tidligere islandsk forlegger og prosjektleder for Frankfurt 2019). Moderator: Margunn Vikingstad. 

Når:Torsdag 1. juni kl. 14:00
Hvor:Lillehammer Bibliotek
Pris:120 kr
Serie:
Info:Filmes av Den Norske TV-Skolen
Info:I samarbeid med Foreningen Norden
Info:Samtalen foregår på engelsk

Gjester

Ane Farsethås

Ane Farsethås (f.1973) er en av Norges mest markante kritikere. Som kritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet har hun satt dagsorden for hva og hvem vi leser. Ved siden av aviskritikken har hun også skrevet artikler i tidsskrift og deltatt i den offentlige debatten om litteratur. Les mer>

John Freeman

John Freeman is a poet, editor and critic. He was the Literary Editor of Granta and now has his own magazine, Freeman’s Own, which publishes new work from some of the worlds leading poets and authors. Les mer>

Annette Orre

Annette Orre jobber som agent for skjønnlitteratur ved Oslo Literary Agency, Norges største agentur, som har forfattere som Maja Lunde, Per Petterson, Dag Solstad og Jostein Gaarder i stallen. Hun har tidligere jobbet som journalist, kritiker og forlagsredaktør, og har bodd næremere fem år i New York, hvor hun jobbet som kulturansvarlig ved Sjømannskirken.  Les mer>

Halldór Gudmundsson

Halldór Gudmundsson har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. I perioden fra 2008-2011 var han prosjektleder og direktør for «Sagenhaftes Island» – Islands gjestelandsprosjekt ved Bokmessen i Frankfurt. Fra 2012 var han direktør for konserthuset Harpa i Reykjavik. Han er prosjektleder for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 Les mer>

Margunn Vikingstad

Margunn Vikingstad: Litteraturkritiker i Morgenbladet. Vikingstad startet som kritiker i Dag og Tid i 2001, og har også oversatt skjønnlitteratur fra fransk. Hun har skrevet for Morgenbladet siden 2013 og skal i 2016 utgi en essaysamling om skandinavisk samtidslitteratur. Les mer>

This post is also available in: English