Seminar

LÆRERSEMINAR: Å FORMIDLE DET ILLUSTRERTE
30. MAI | LILLEHAMMER KINO, SAL 1

Vi inviterer til inspirasjonsseminar med tegneserier og illustrert litteratur som tema. Tore Strand Olsen presenterer tegneserieverkstedet «Fleip og fakta», som lærer elever å lage egne striper og formidle faglig innhold i tegneserieform. Dette blir morsomt og lærerikt med både en teoretisk og en praktisk del med tegning og manusarbeid. Gyldendal lanserte i fjor en ny sjanger med sine ordfrie bildebøker, og Ragnhild Malfang forteller om hvordan en kan formidle en bok uten ord. Leser søker bok kommer med boktips knyttet til tegneserier og illustrert litteratur, og til slutt blir det forfattermøte med Marta Breen og Jenny Jordahl.
Gratis | Påmelding til pegasus@litteraturfestival.no innen 15. mai

DEBUTANTSEMINAR
30. – 31. MAI | NANSENSKOLEN
Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for fjorårets skjønnlitterære debutanter arrangeres over to dager i samarbeid med og på Nansenskolen. Barne- og ungdomsbokforfattere og voksenbokforfattere blir invitert til seminaret, som skal gi faglig påfyll og sosialt samvær. Første seminardag vil ta opp debutantspesifikke problemstillinger, med foredrag av Kjersti A. Skomsvold, Helga Flatland og Hans Tarjei Skaare. Dag to handler om skriving i bredere forstand, med foredrag av Vigdis Hjorth, Nina Lykke og Gunnar Wærness. Seminaret inkluderer to overnattinger, og det er satt av tid til å delta på andre festivalarrangementer. Seminarledere: Kjersti A. Skomsvold og Hans Tarjei Skaare.
I samarbeid med Nansenskolen | Kun for påmeldte

FORFATTERSEMINARET, ET SEMINAR FOR ALLE SOM SKRIVER
30. MAI – 2. JUNI | NANSENSKOLEN
Enten du skriver skjønnlitteratur, sakprosa eller mest for skrivebordsskuffen – her er arenaen for deg som vil ha inspirasjon og skrivefaglig påfyll. Et program med spennende poster: forfatterforelesning, foredrag, faglige presentasjoner, lesninger og erfaringsutveksling. Bidragsytere, bl.a.: Vigdis Hjorth, Kamila Shamsie, Laila Bokhari, Nina Lykke og Gunnar Wærness. Seminarprisen, kun kr 3200, inkluderer tre overnattinger, måltider og festivalpass. Kom til Lillehammer og møt andre skrivere, og ta del i Nordens største litteraturfestival!
For mer informasjon, se www.nansenskolen.no. Påmelding til norsk@forfattersentrum.no innen 10. mai.
Arrangør: Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Norsk Litteraturfestival
TANGO FOR TO — SAMARBEID MELLOM BIBLIOTEK OG NÆRINGSLIV
1. JUNI | HVELVET
Årets bibliotekseminar vil gi praktisk veiledning om hvordan du kan samarbeide med bedrifter i ditt nærområde. Deltakerne i prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek deler sine erfaringer og inviterer til speeddating. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
I to år har Lillehammer bibliotek, Gjøvik bibliotek og litteraturhus og Fyrverkeriet bibliotek jobbet systematisk med å utvikle nye bibliotektjenester i samarbeid med lokale bedrifter. Du vil få svar på hvorfor og hvordan biblioteket kan samarbeide og konkret hva det kan samarbeides om. Miniseminaret avsluttes med bibliotekdebatten «Kulturen, det er meg! Hilsen Staten» Pris for seminaret inkl. lunsj og debatt er kr. 250,- Se mer informasjon om seminaret og påmelding på http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek
NORDISK SEMINAR
30. MAI – 1. JUNI | NANSENSKOLEN
For fjerde gang arrangerer Norsk Litteraturfestival Nordisk seminar. Årets deltakere er: Olga Ravn (Danmark), Lars Haga Raavand (Norge), Dy Plambeck (Danmark), Eirikur Örn Norðdahl (Island), Ida Hegazi Høyer (Norge), Amalie Smith (Danmark), Athena Farrokhzad (Sverige). Vert: Birger Emanuelsen (Norge).
Kun for inviterte

INTERNASJONALT FORLEGGER-SEMINAR
31. MAI –2. JUNI | HAMMER HOTELL
NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Interessen for å komme til Lillehammer øker stadig, og i år inviteres forleggere fra Tyskland og engelskspråklige land. Forleggerne presenteres for en gruppe aktuelle norske barne- og ungdomsbokforfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.
Arrangør: NORLA og Den norske Forleggerforening | Kun for inviterte

OVERSETTERE TIL LILLEHAMMER
30. MAI – 2. JUNI | HAMMER HOTELL
For 22. gang har NORLA invitert en gruppe oversettere til litteraturfestivalen. I anledning at Norge skal være hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019 inviterer vi 10 oversettere som oversetter barne- og ungdomsbøker fra norsk til tysk. Det er første gang vi holder et seminar viet litteraturen for de yngste leserne. Deltakerne vil få faglig påfyll og ha workshop med fordypning og prøveoversettelser av aktuelle tekster.
NORLAs oversettere får også mulighet til å delta på årets internasjonale forleggerseminar i samarbeid med Den norske Forleggerforening.
Arrangør: NORLA | Kun for inviterte

OLJESEMINAR
31. MAI | KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 31. MAI
Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. OLJESEMINARET ser på økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Hvem er det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien? Programkomité: Espen Søbye, Joakim Hammerlin og Kristine Isaksen. Påmelding til kristine.isaksen@nffo.no
Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) | Åpent for alle

NETTVERK FOR NORSKE LITTERATURFESTIVALER
2. JUNI | HVELVET
Tema for seminaret er det nasjonale kontra det internasjonale og hvordan ulike litteraturfestivaler former sin profil.
I samarbeid med Nettverk for norske litteraturfestivaler| Kun for inviterte

MASTERCLASS
2. JUNI | NANSENSKOLEN
Festivalen får i år besøk av 20 studenter og 4 lærere fra Forfatterskolen i København. I programmet inngår blant annet en masterclass med den britiske poeten Andrew McMillan.
I samarbeid med Nansenskolen| Kun for inviterte

KRITIKERSEMINARET 2017: «VÅRE HUS OG HOTELLER BRENNER. KRITIKK OG OFFENTLIGHETSUTØVELSE I EN VANVITTIG TID»
1.og 2. JUNI | KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN
Med årets Kritikerseminar inviterer vi til en samtale der litteratur og kritikk (og kulturjournalistikk mer generelt) betraktes som offentlighetsutøvelse, det vil si som ytringspraksiser som inngår i samfunnets store samtale om og med seg selv, og ikke utspiller seg på et eget, avgrenset område av offentligheten («kunstfeltet»). Vi mener et slikt tydelig perspektivskifte er nødvendig når det offentlighetsfundamentet som kritikken er tuftet på, tilsynelatende er i så drastisk endring. Om kritikken fortsatt skal være relevant, trengs en offensiv og utadvendt holdning blant kritikerne, og en vilje til å kaste seg inn i tidens brennende emner.


Article printed from Norsk Litteraturfestival: http://www.litteraturfestival.no

URL to article: http://www.litteraturfestival.no/seminar/

Copyright © Norsk litteraturfestival. All rights reserved.