Julia Kristeva

På 1970-, -80 og -90-tallet var litteraturvitenskapen den humanistiske disiplinen som definerte det akademiske landskapet. Spesielt de franske, britiske og amerikanske tenkerne stod sterkt. Det arbeidet som ble gjort er fremdeles avgjørende for hvordan vi leser og forstår litteratur i dag, og få har vært, og er så innflytelsesrike som Julia Kristeva. Det er ikke en overdrivelse å si at hun laget skole, og at hennes bøker var avgjørende for å forme det vi i dag kjenner som den feministiske litteraturteorien. Ved å revidere de psykoanalytiske og politiske innfallsvinklene, satte hun spor som alle som har kommet etter har vært nødt til å måle seg med. Vi er svært glade for at vi får besøk av filosofen, psykiateren og forfatteren. Sammen med henne skal vi koste på oss et blikk tilbake, og fremover i tid.

Forestillinger