Litteraturuke for skoler og barnehager

Under Norsk Litteraturfestival har skoler og barnehager mulighet til å få med seg et mangfold av flotte litteraturopplevelser. Pegasus består av over 50 ulike programposter for barn og unge, og nesten alt er gratis å være med på!

Aller best blir litteraturopplevelsene når elevene både stiller forberedt og får arbeide med opplevelsen i etterkant. Flere skoler og barnehager velger derfor å ha et ekstra fokus på litteratur, bøker, språk og illustrasjon i dagene før og under litteraturfestivalen. Med denne ressurssiden ønsker vi å gjøre det lett og motiverende for skolene å arrangere litteraturaktiviteter, og håper mange vil ta oppfordringen om å arrangere LITTERATURUKE på egen skole under Norsk Litteraturfestival.

Vi har samlet en idébank med 20 ulike aktiviteter som er enkle å gjennomføre, og som ikke krever større ressurser enn noen ark, litt lim, en spisset blyant, et skolebibliotek og engasjerte voksne. Velg ut deres favoritter og sett sammen et program for elevene som for eksempel består av én litteraturaktivitet hver dag hele uka. Knytt gjerne aktivitetene opp til forfattere som gjester Pegasus, og ikke glem å ta dere tid til å reise til byen og gå på festival!

Alle klassene som arrangerer Litteraturuke er med i trekningen av en flott bokpakke! Send en e-post til pegasus@litteraturfestival.no og registrer din klasse.

Bokkino

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Presentere bildebøker for en større gruppe samtidig Hvordan: Læreren leser bildebøker høyt for klassen, mens illustrasjonene vises på storskjerm. Skolebibliotekaren hjelper til med å finne frem bildebøker som passer for det aktuelle alderstrinnet, det er mye å velge i for både barne- og ungdomstrinn. Etterpå kan klassen snakke Les mer>

Start hver dag med en bok!

For: Hele skolen eller enkeltklasser Mål: Bli lest høyt for, la alle barna oppleve samme bok som de siden kan diskutere. Hvordan: Hele skolen samles og lytter mens rektor leser høyt i 5-10 minutter som en start på skoledagen. Kan foregå ute, på skolebiblioteket eller i andre fellesområder. Har dere intercom på skolen kan det også leses over denne.  Velg gjerne Les mer>

Bokloppemarked

For: Hele skolen eller enkeltklasser Mål: Elevene kan bytte litteratur med hverandre, og snakke om bøker de liker eller ikke liker. Hvordan: Elevene kan "selge" bøker og tegneserier til loppemarkedet. For hver bok man leverer inn får elevene utdelt et lodd, som kan brukes til å kjøpe en ny bok på loppemarkedet. Elevene sitter dermed igjen med like mange bøker som Les mer>

Poesi for sosiale medier

For: Klasser eller mindre grupper. Mål: Lære om tekst i sosiale medier Hvordan: Sosiale medier har lært barn og ungdom å uttrykke seg på en ny måte. Formatet for Twitter tillater bare 140 tegn, så her er det å fatte seg kort og konsist en krevende kunst. Vis elevene eksempler på twitterpoesi (f.eks. @FrodeGrytten), og la dem så få skrive sine Les mer>

Dette er jeg opptatt av

For: Klasser eller mindre grupper. Mål: Tilrettelegg litteratur etter elevenes interesser Hvordan: Elevene skriver brev til skolebibliotekaren der de forteller litt om seg selv, hva de er opptatt av og hvilke bøker de liker å lese. Skolebibliotekaren finner så frem en eller flere bøker til hver elev som sendes i retur. Eventuelt kan klassen sende et samlet brev til skolebibliotekaren med Les mer>

Fra illustrasjon til historie

For: Klasser eller mindre grupper. Mål: Tilby en alternativ inngangsport til skriving. Hvordan: Elevene er vant med å tegne til historier de har hørt og bøker de har lest, men det å skrive en fortelling ut fra en illustrasjon er en ny innfallsvinkel for mange. Start med å la elevene få tegne hver sin tegning. Først når tegningen er ferdig får Les mer>

Klipp og lim bokpoesi

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Gjøre poesi mer tilgjengelig for elevene Hvordan: Skolebiblioteket har ofte bøker som er så slitt at de må kastes. Be skolebibliotekaren om å samle opp disse bøkene over en periode, slik at hver elev kan få hver sin gamle bok når dere starter med aktiviteten. La elevene få Les mer>

Hva leser jeg nå?

For: Hele skolen eller mindre grupper. Mål: Skape gode opplevelser rundt litteratur Hvordan: Lærerne går rundt i friminuttet og leser høyt fra bøker. Bøkene de leser i er kamuflert med bokbind slik at elevene ikke kan se omslaget. Elevenes oppgave er å gjette hvilke bøker lærerne leser høyt fra. Fungerer best hvis 5-7 lærere har mulighet til å være ute samtidig. Tid Les mer>

Lag ditt eget bokmerke

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Øv på å illustrere og skrive Hvordan: La elevene få tegne/skrive på bokmerker. Dette kan være en fin aktivitet å holde på med mens læreren leser høyt, hvor bokmerkene kan illustreres med inspirasjon fra høytlesingen. De yngre elevene kan for eksempel øve på å skrive bokstaven sin på Les mer>

Utebibliotek

For: Hele skolen eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Gi elevene leseopplevelser i nye omgivelser Hvordan: Lag ett eller flere utebibliotek på skoleområdet, for eksempel oppe i trær, i hytter, på klatrestativ ol. La skolebibliotekaren finne frem et utvalg bøker/tegneserier som kan ligge i utebiblioteket hele uken, og innred biblioteket sammen med elevene. I friminuttene kan Les mer>

Lydbokbibliotek

For: Klasser eller mindre grupper Mål: Tilby en alternativ inngangsport til litteratur Hvordan: Elever forbinder ofte litteratur med det å lese bøker, og glemmer at en også kan lytte til gode fortellinger. La skolebibliotekaren finne frem et utvalg av lydbøker, og la elevene få låne en hver. Snakk sammen i gruppen/klassen om når det kan være fint å høre på lydbok. Les mer>

Lesevake

For: Klasser eller større grupper Mål: Skape spennende opplevelser rundt litteratur Hvordan: Elevene overnatter på skolen. Kvelden er tilrettelagt for lesing, og det er ingen regler for når lyset må slukkes. Så lenge det leses bøker kan man være våkne! Skolebibliotekaren hjelper til med å finne frem bøker og tegneserier som elevene kan lese, og for å holde på interessen til Les mer>

Skriv din egen sangtekst

For: Klasser eller mindre grupper Mål: lær om tekst i forskjellige former Hvordan: Elevene lytter først til to eller flere ulike sangtekster. Så får de skrive en egen tekst til en kjent melodi, for eksempel "Jeg gikk en tur på stien" eller "Musevisa". Dette kan gjøres på mange måter. Elevene kan trekke lapper med tematikk, skrive en tekst basert på et Les mer>

Barn leser for barn

For: To eller flere klasser samarbeider. Mål: De eldste elevene får lese- og formidlingstrening, de yngste får høytlesing.  Aldersblanding. Hvordan: La elever fra en av de eldre klassene lese høyt fra bøker for de yngre elevene. Her kan for eksempel faddere brukes. De eldste elevene (leserne) velger i samråd med lærer/skolebibliotekar ut bøker som passer for lytterne. Ta gjerne utgangspunkt i Les mer>

Lesestund på et hemmelig sted

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Oppleve litteratur i spennende rammer. Hvordan: Elevene tas med til et hemmelig og spennende sted på skolen. Ingen vet hvor de skal på forhånd. Eksempler på hemmelige steder kan være rektors kontor, loftet på skolen, personalrommet, uteboden ol. På det hemmelige stedet venter en person (f.eks. rektor, vaktmester, Les mer>

Lag din egen tegneserie

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Lær om sammensatte tekster Hvordan: Vis elevene eksempler på hvordan ord og bilde samspiller i en tegneserie. Bruk eksempler med både mye og lite tekst, og bruk også gjerne eksempler på digitale fortellinger. Elevene får så i oppgave å lage en tegneserie av en vits. Dersom elevene ikke Les mer>

Fra bok til film

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Lære om historieformidling i bok og på film. Hvordan: Klassen velger en bok som er filmatisert. Først leses boka, så ser dere filmen. Etter filmen styrer læreren en diskusjon om prosessen fra bok til film. Likte elevene filmen eller boka best, og var det store likheter/ulikheter? Ble noen Les mer>

Det store anmelder-treet

For: Klasser som mestrer å lese/skrive. Mål: Lær kritisk lesning, lær å skrive anmeldelser, bli kjent med nye bøker Hvordan: Elevene skriver hver sin bokanmeldelse basert på en bok de nettopp har lest, eller en bok dere har lest høyt i gruppen. Anmeldelsene lamineres, og elevene får selv henge dem opp i Det store anmelder-treet, som både kan være et ekte Les mer>

Bokkafé på biblioteket

For: Hele skolen eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever. Mål: Bli kjent med biblioteket, bli kjent med nye bøker. Hvordan: Skolebibliotekaren finner frem bøker tilpasset gruppen, setter frem småbord, bokstavkjeks og saft/kaffe, og inviterer til bokkafé. På kaféen kan en lese, snakke om bøker en liker, bli lest for eller skrive ord med bokstavkjeksene. Tid til overs? La Les mer>

Bokstafett

For: Hele skolen eller mindre grupper. Mål: Lær å skrive en historie, samarbeid om å skrive, samarbeid på tvers av klasser/grupper. Hvordan: Stafetten begynner for eksempel i 5. klasse, som skriver det første kapittelet i historien. Kapittelet behøver ikke å være spesielt langt, én side er nok. Når kapittelet er ferdig sendes det videre til neste klasse. Læreren eller elever fra Les mer>