Bokkafé på biblioteket

For: Hele skolen eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Bli kjent med biblioteket, bli kjent med nye bøker.

Hvordan: Skolebibliotekaren finner frem bøker tilpasset gruppen, setter frem småbord, bokstavkjeks og saft/kaffe, og inviterer til bokkafé. På kaféen kan en lese, snakke om bøker en liker, bli lest for eller skrive ord med bokstavkjeksene.

Tid til overs? La skolebibliotekaren presentere et utvalg av de nyeste bøkene for gruppen, eller bruk tid i forkant på å bake deres egne bokstavkjeks!