Bokkino

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Presentere bildebøker for en større gruppe samtidig

Hvordan: Læreren leser bildebøker høyt for klassen, mens illustrasjonene vises på storskjerm. Skolebibliotekaren hjelper til med å finne frem bildebøker som passer for det aktuelle alderstrinnet, det er mye å velge i for både barne- og ungdomstrinn. Etterpå kan klassen snakke om bokens tematikk, om problemstillinger boken tok opp og om hvordan bilder og tekst virker sammen i historiefortellingen.

Ressurser: nasjonalbiblioteket.no ligger det et stort utvalg digitaliserte bøker en kan bruke til bokkinoen.