Bokloppemarked

For: Hele skolen eller enkeltklasser

Mål: Elevene kan bytte litteratur med hverandre, og snakke om bøker de liker eller ikke liker.

Hvordan: Elevene kan “selge” bøker og tegneserier til loppemarkedet. For hver bok man leverer inn får elevene utdelt et lodd, som kan brukes til å kjøpe en ny bok på loppemarkedet. Elevene sitter dermed igjen med like mange bøker som de hadde i utgangspunktet, men får med seg et nytt utvalg lesestoff hjem.

Tid til overs? La elevene få skrive en anbefaling for hver bok/hvert magasin de leverer inn. Anbefalingene kan skrives på lapper som klistres utenpå bøkene i forkant av bokloppemarkedet.