Bokstafett

For: Hele skolen eller mindre grupper.

Mål: Lær å skrive en historie, samarbeid om å skrive, samarbeid på tvers av klasser/grupper.

Hvordan: Stafetten begynner for eksempel i 5. klasse, som skriver det første kapittelet i historien. Kapittelet behøver ikke å være spesielt langt, én side er nok. Når kapittelet er ferdig sendes det videre til neste klasse. Læreren eller elever fra klassen leser først kapittelet høyt, før klassen skriver kapittel nummer to, som skal være en fortsettelse av det første. Slik fortsetter stafetten til alle klassene er involvert. Tilslutt leses hele fortellingen høyt for alle som har vært med på å skrive.

Tid til overs? Trykk boken opp i hefter og la elevene få tegne/male/klippe/lime forsideillustrasjoner. Inviter foreldre eller andre til å høre på fortellingen, og les den opp mens illustrasjoner laget av elevene vises på storskjerm.