Dette er jeg opptatt av

For: Klasser eller mindre grupper.

Mål: Tilrettelegg litteratur etter elevenes interesser

Hvordan: Elevene skriver brev til skolebibliotekaren der de forteller litt om seg selv, hva de er opptatt av og hvilke bøker de liker å lese. Skolebibliotekaren finner så frem en eller flere bøker til hver elev som sendes i retur. Eventuelt kan klassen sende et samlet brev til skolebibliotekaren med felles interesser, hvorpå bibliotekaren finner frem et utvalg av bøker og inviterer til en presentasjon av disse på biblioteket eller i klasserommet.

Tid til overs? Når elevene har lest boken de har blitt anbefalt skriver de et nytt brev til bibliotekaren der de forteller om hva de likte/ikke likte ved boken. På denne måten får elevene trening i kritisk lesing.