Fra bok til film

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Lære om historieformidling i bok og på film.

Hvordan: Klassen velger en bok som er filmatisert. Først leses boka, så ser dere filmen. Etter filmen styrer læreren en diskusjon om prosessen fra bok til film. Likte elevene filmen eller boka best, og var det store likheter/ulikheter? Ble noen episoder fra boka utelatt i filmen? Hva tror de regissøren tenkte da han tok valgene side, og ville elevene valgt annerledes?