Fra illustrasjon til historie

For: Klasser eller mindre grupper.

Mål: Tilby en alternativ inngangsport til skriving.

Hvordan: Elevene er vant med å tegne til historier de har hørt og bøker de har lest, men det å skrive en fortelling ut fra en illustrasjon er en ny innfallsvinkel for mange. Start med å la elevene få tegne hver sin tegning. Først når tegningen er ferdig får elevene vite at de skal bruke den som utgangspunkt for en historie. Historien kan være kort eller lang, den kan enten beskrive det som skjer i tegningen eller hente inspirasjon derfra i form av rollefigurer, miljø eller tematikk.