Klipp og lim bokpoesi

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Gjøre poesi mer tilgjengelig for elevene

Hvordan: Skolebiblioteket har ofte bøker som er så slitt at de må kastes. Be skolebibliotekaren om å samle opp disse bøkene over en periode, slik at hver elev kan få hver sin gamle bok når dere starter med aktiviteten. La elevene få klippe ut enkeltord eller setninger fra bøkene, og sette dem sammen til dikt. Lim gjerne diktene opp på store, fargede ark. Snakk med elevene om ulike former for dikt, og om hva dikt kan og ikke kan inneholde. Er det noe en ikke kan skrive dikt om? Er det noe som egner seg bedre som dikt enn som bok? Hva kan man bruke dikt til?

Tid til overs? Lag en utstilling med diktene som resten av skolen kan besøke. Ta utgangspunkt i ett av diktene som skrives, og forsøk å lage en historie av dette. Jobb i plenum eller i mindre grupper.