Lag ditt eget bokmerke

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Øv på å illustrere og skrive

Hvordan: La elevene få tegne/skrive på bokmerker. Dette kan være en fin aktivitet å holde på med mens læreren leser høyt, hvor bokmerkene kan illustreres med inspirasjon fra høytlesingen. De yngre elevene kan for eksempel øve på å skrive bokstaven sin på merket, og de eldre kan skrive ned en sangtekst de liker godt.  Til slutt lamineres alle bokmerkene.

Ressurser: Last ned mal for bokmerke her