Barn leser for barn

For: To eller flere klasser samarbeider.

Mål: De eldste elevene får lese- og formidlingstrening, de yngste får høytlesing.  Aldersblanding.

Hvordan: La elever fra en av de eldre klassene lese høyt fra bøker for de yngre elevene. Her kan for eksempel faddere brukes. De eldste elevene (leserne) velger i samråd med lærer/skolebibliotekar ut bøker som passer for lytterne. Ta gjerne utgangspunkt i bøker leserne husker at de selv var spesielt glad i, men pass på at bøkene er korte og at elevene mestrer teksten godt.  Sett sammen par med én leser og én lytter (evt. to lesere og to lyttere), og la elevene lese i ca. 10 minutter.

Tid til overs? La de lytterne tegne fra boken de har fått høre, og lag en utstilling leserne kan se på.