Lesestund på et hemmelig sted

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Oppleve litteratur i spennende rammer.

Hvordan: Elevene tas med til et hemmelig og spennende sted på skolen. Ingen vet hvor de skal på forhånd. Eksempler på hemmelige steder kan være rektors kontor, loftet på skolen, personalrommet, uteboden ol. På det hemmelige stedet venter en person (f.eks. rektor, vaktmester, lærer, elev, foreldre) som leser høyt for elevene.

Tid til overs? La elevene være vertskap for en ny, hemmelig lesestund der de inviterer elever fra en annen klasse til å delta. Elevene kan selv bestemme bok, hvem som skal lese og hvor den hemmelige lesestunden skal arrangeres, og kan sende hemmelige invitasjoner til publikum.