Lydbokbibliotek

For: Klasser eller mindre grupper

Mål: Tilby en alternativ inngangsport til litteratur

Hvordan: Elever forbinder ofte litteratur med det å lese bøker, og glemmer at en også kan lytte til gode fortellinger. La skolebibliotekaren finne frem et utvalg av lydbøker, og la elevene få låne en hver. Snakk sammen i gruppen/klassen om når det kan være fint å høre på lydbok. Når en rydder rommet? Når en kjører bil?

Tid til overs?  Ta med elevene på lydbokvandring. La alle høre på hver sin lydbok mens dere går en tur i nærområdet.