Poesi for sosiale medier

For: Klasser eller mindre grupper.

Mål: Lære om tekst i sosiale medier

Hvordan: Sosiale medier har lært barn og ungdom å uttrykke seg på en ny måte. Formatet for Twitter tillater bare 140 tegn, så her er det å fatte seg kort og konsist en krevende kunst. Vis elevene eksempler på twitterpoesi (f.eks. @FrodeGrytten), og la dem så få skrive sine egne dikt innenfor rammene av 140 tegn. Diskuter så utfordringer rundt det å skrive for sosiale medier. Hva kan man skrive/ikke skrive? Er det lett eller vanskelig å skrive så kort? Hvordan oppleves det å få tilbakemeldinger på det man skriver med én gang?