Skriv din egen sangtekst

For: Klasser eller mindre grupper

Mål: lær om tekst i forskjellige former

Hvordan: Elevene lytter først til to eller flere ulike sangtekster. Så får de skrive en egen tekst til en kjent melodi, for eksempel “Jeg gikk en tur på stien” eller “Musevisa”. Dette kan gjøres på mange måter. Elevene kan trekke lapper med tematikk, skrive en tekst basert på et tema læreren velger, eller skrive en fri tekst. Elevene kan arbeide i grupper eller en og en. Til slutt kan alle tekstene settes sammen til en lang sang og synges høyt i klassen/gruppen.

Tid til overs?  Forsøk å lese sangtekstene høyt i diktform. Snakk om likheter og ulikheter ved sangtekster og dikt. Er det egentlig noen forskjell? Hva med rap? Er det en mellomting?