Debatt

I hvilken grad kan, skal og bør barn og unges smak spille inn i programmering. Skal vi gi dem det de vil ha eller det vi vil at de skal ha? Vi inviterer til debatt under Komma 2019.

Foto: Øystein Nordås

Min Festival