Søndagslunsj

Vi avrunder årets parklunsjer med frisk variasjon, Henning Bergsvåg og Hilde Susan Jægtnes leser sammen med Lillehammers egen barnebokforfatter Janne Aasebø Johnsen. Martin Ingebrigtsen introduserer.

Min Festival